Muhammad Abduh var en egyptisk reformator. Han blev uddannet på al-Azhari islamisk teologi og retsvidenskab. Under påvirkning af den åndfulde Jamal al-Din al-Afghani satte Abduh sig for at reformere islam, så religionen med ny aktualitet kunne indpasses i en moderne verden. Han var i eksil i Paris og Beirut 1882-1889 og Egyptens øverste mufti 1899-1905. Hans indflydelse er stadig mærkbar.