Mount Isa, mineby i den nordlige del af Australiens indre; 22.000 indb. (2011). Byen opstod i et tørt og isoleret område efter fund i 1923 af rige sølv-, bly- og zinkmalme, og minedistriktet omfatter i dag et område på størrelse med Danmark. Allerede i 1929 blev der bygget en jernbane til udskibningshavnen Townsville 900 km mod øst. Mount Isa-minen er en af verdens største og mest mekaniserede underjordiske miner med 4600 km minegange og 2000 ansatte under jorden. Bysamfundets økonomi er tæt knyttet til minedriften, men Mount Isa er desuden serviceby for et enormt, tyndtbefolket område og bl.a. base for den berømte Royal Flying Doctor Service.