Mosquito, (eng. 'moskito, myg'), DH 98, britisk tomotorers, tosædet træbygget kampfly, bygget af de Havilland-fabrikkerne fra 1941 i en række versioner. Flyet var som jagerbomber og natjager bevæbnet med fire 20 mm-kanoner. Med op til 2000 kg bombelast var det et af datidens mest effektive kampfly. Produktionen af de forskellige versioner var ca. 650 rekognosceringsfly, 1000 bombefly, 2200 jagerbombere, 2000 natjagere og 350 træningsfly. Mosquitoflyet blev bl.a. anvendt ved angrebene på Burmeister & Wain 1943, Aarhus Universitet 1944 og Shellhuset 1945. Det blev endvidere anvendt civilt som kurerfly mellem Stockholm og Skotland 1943-45; fx bragte det Niels Bohr til Storbritannien 7.10.1943. Flyets trækonstruktion gjorde det sværere at opdage med radar.