Moskvatraktaten 1970, aftale, der blev indgået 12.8.1970 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Sovjetunionen. Den var den første og den retningsgivende af de såkaldte østaftaler, hvormed Willy Brandts regering banede vej for en udsoning mellem Forbundsrepublikken og de østeuropæiske stater. Parterne gav afkald på magtanvendelse og erklærede grænserne i Europa for ukrænkelige. I et ledsagende brev fastslog Forbundsrepublikkens regering, at traktaten ikke modsagde det vesttyske mål om, at det tyske folk engang frit kunne genvinde sin enhed.