Morten Spangsberg, Morten el. Martin Spangberg, ca. 1696-1761, dansk opdagelsesrejsende i russisk tjeneste. Spangsberg blev sandsynligvis født i Jerne Sogn (Esbjerg) i den lokalt udbredte Spangsbergslægt, men sikker viden om ham foreligger først fra november 1720, da han lod sig hverve til løjtnant i Peter 1. den Stores flåde. Han var en dygtig navigatør og deltog som næstkommanderende i de af Vitus Bering ledede Kamtjatka-ekspeditioner 1725-30 og 1733-43. Under den 2. ekspedition førte han med hensynsløs energi forsyninger gennem Sibirien og forberedte de ekspeditioner, der udgik fra Kamtjatka. Varig fortjeneste indlagde han sig ved 1738-39 at kortlægge Kurilerne og gennemføre det første besøg i Japan nordfra.