Morten Larsen, 1851-1936, dansk præst. Tidligt var han præget af Kierkegaard, men fandt efter præsteår i Paris og en religiøs krise sit ståsted i grundtvigianismen; han var virksom som skribent og foredragsholder ved Menighedsskolen på Liselund og navnlig som præst for Holstebro Frimenighed (indtil 1914 Holstebro Valgmenighed) 1887-1926. Morten Larsen var stærkt nationalt sindet og forkæmper for kirkelig frihed og en "tålsom folkekirke".