Morten Eskesen, 1826-1913, dansk friskolemand. Eskesen, der var uddannet på Snedsted Seminarium, underviste på Grundtvigs Højskole 1856-58 og var 1858-84 friskoleleder i Rudme og i Odense. Han gjorde en stor indsats for danskheden i Sønderjylland, men huskes især som komponist og udgiver af Nordiske Sange (1871 og 1875). Morten Eskesens sangbog, hvori mange væsentlige salmer og sange for første gang fremkom, fik stor udbredelse indtil den første højskolesangbogs udgivelse.