Morea, middelalderligt navn for Peloponnes og betegnelse for en byzantinsk provins, senere fyrstendømme, på halvøen, med Mistra som hovedstad. Provinsen opstod ved latinske landafståelser til kejser Michael 8. Palaiologos i 1262 og blev senere kraftigt udvidet. Johannes 6. Kantakuzenos gjorde den i 1349 til et fyrstendømme, despotat. Johannes 5. Palaiologos udpegede i 1380 sin egen søn til despot af Morea, og herefter regeredes det af yngre sønner af dynastiet Palaiologos. Fra 1429 omfattede Morea så godt som hele Peloponnes. Den blev erobret af osmannerne i 1460.