Montenegros officielle sprog hedder i dag crnogorski, montenegrinsk, men er reelt den variant af det bosno-kroato-serbiske sprog, som tales af serberne i Bosnien. En stor del af landets befolkning vil da også hævde, at det sprog, 90 procent af befolkningen i Montenegro taler, slet og ret er serbisk. Det skrives i Montenegro både med latinsk og kyrillisk alfabet.