Montagnen, (fr. La Montagne 'Bjerget'), montagnarder, Nationalkonventets radikale fløj under Den Franske Revolution; den samledes øverst i konventets mødesal, der var opbygget som et amfiteater. Montagnen blev dannet i efteråret 1792 som reaktion på girondinernes mere moderate kurs og fik den afgørende magt i årene 1793-94 under rædselsherredømmet. Blandt Montagnens medlemmer var Danton, Marat og Robespierre; med den sidstes fald og guillotinering 28.7.1794 mistede gruppen sin indflydelse.