Mogens Steen Andreassen, f. 1916, dansk oboist, anset solist og kammermusiker. Han var ansat 1947-81 i Det Kgl. Kapel og kom som lærer ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium til at præge en lang række danske oboister.