Mogens Skeel, 1650-1694, dansk diplomat og embedsmand. Skeel regnes for ophavsmand til Grevens og Friherrens Komedie (ca. 1680; udg. 1871), en både vittig og grov satire over den i 1671 nyudnævnte hofadel, som enevælden støttede sig til. Stykket måtte som følge af sin tendens cirkulere i afskrifter og tryktes først i 1793. Den klassicistiske form ligner Molières og foregriber med sin prosadialog og det kvikke tyende Holbergs komedier.