Mogens Niss, f. 1.11.1944, dansk matematiker; cand.scient. i matematik fra Københavns Universitet 1968; lektor ved Roskilde Universitetscenter fra 1972, fra 1993 professor i matematikkens didaktik samme sted. Niss nyder stor international anerkendelse inden for sit felt og var 1987-98 medlem af eksekutivkomitéen for The International Commission on Mathematical Instruction, 1991-98 som kommissionens sekretær. Hans publikationer vedrører bl.a. matematikundervisningens begrundelse, matematiske modeller i undervisningen og evalueringsspørgsmål.