Mogens Jul, 1914-1989, dansk levnedsmiddelforsker med afgørende indflydelse på udviklingen af dansk levnedsmiddelindustri og -kontrol og af levnedsmiddeluddannelserne. Jul var en effektiv organisator, hvilket fremgår af, at han var leder af to forskningsinstitutter ad gangen, således direktør for Slagteriernes Forskningsinstitut 1953-68, forstander for Landbrugsministeriets Slagteri- og Konserveslaboratorium 1955-84 og forstander for Forsøgsfjerkræslagteriet 1971-80. Jul var sideløbende underviser, bl.a. lektor i levnedsmiddelkonservering ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1955-85. Han var stærkt internationalt orienteret og havde ansættelse i FAO og andre organisationer under FN i Italien og USA, ligesom han var aktiv i opbygningen af fælleseuropæisk levnedsmiddelforskning. Selv uddannet civilingeniør indså han det stigende behov for en biologisk orienteret levnedsmiddeluddannelse i Danmark og bidrog til oprettelsen af bromatolog-uddannelsen i 1971.