Mjøsa er Norges største sø; 362 km2. Den strækker sig 100 km fra Minnesund til Lillehammer i Sydnorge. Hovedtilløbet er Gudbrandsdalslågen, og afløbet sker gennem Vorma, der senere løber ud i Glomma. Den er dyb, indtil 449 m, men flere steder så smal, at den ligner en bred flod. Hvor den breder sig ud, ligger byerne Hamar og Gjøvik. Søen er omgivet af et bølget, tætbefolket og intensivt opdyrket landskab, som mod syd går over i skovklædte skråninger. Før vej- og jernbanenettets udbygning spillede sejladsen på Mjøsa en stor rolle for trafikken fra Oslo og nordpå. Ved Moelv er der forbindelse over søen: den 1420 m lange Mjøsbrua fra 1985.