Missale Slesvicense var messebog for Slesvig Stift, trykt 1485-86; se bogtrykkeren Stephan Arndes.