Minerva, dansk månedsskrift, der udkom 1785-1807, udgivet af kredsen omkring Chr. H. Pram og Knud Lyne Rahbek. Minerva var et centralt organ for tidens liberale politiske og kulturelle tendenser; det bragte ud over information og debat om litteratur og samfundsforhold også en kvalificeret nyhedsoversigt vedrørende udenlandske forhold, herunder Den Franske Revolution.