Milorg, Militærorganisasjonen, den militære del af den norske modstandsbevægelse under 2. Verdenskrig (den civile del kaldtes Sivorg). Milorg var fra slutningen af 1941 underlagt regeringen og Forsvarets Overkommando i London med det formål at udføre militære operationer i forbindelse med en allieret invasion eller et tysk sammenbrud. Fra slutningen af 1944 udførtes en række sabotager mod udvalgte strategiske mål, men pga. den tyske kapitulation 9.5.1945 kom organisationen aldrig i egentlig aktion. Milorg talte ved befrielsen ca. 40.000 mand.