Miljø- og Energiministeriet, ministerium 1994-2001 for miljøbeskyttelse, skov- og naturforvaltning og energi; også bygningsbevaring og råstofforvaltning hørte under ministeriet, som blev dannet ved sammenlægning af Energiministeriet (1979-94) og Miljøministeriet. Ministeriet skiftede i 2001 navn til Miljøministeriet, idet energiområdet overgik til Økonomi- og Erhvervsministeriet; 2005 overgik det til Transport- og Energiministeriet, og siden 2007 har det været lagt sammen med klimaområdet i det nyoprettede Klima- og Energiministeriet.