Mikkel Vibe, 1565-30.3.1624, købmand og borgmester i København. Skønt bondefødt fik Vibe en solid handelsuddannelse, og fra 1593 drev han selvstændig købmandsvirksomhed fra København. Hans væsentligste interesseområde lå i Nordatlanten, først og fremmest Island. I 1602 blev han rådmand i København og 1609 borgmester. Som førende blandt landets købmænd var han største parthaver i Islandsk Kompagni fra 1619.