Mikael Gam, 1901-1982, dansk skolemand og politiker. Mikael Gam blev læreruddannet og var skoledirektør for Grønland 1950-60. I 1960-64 var han MF, valgt i Grønland, og i samme periode grønlandsminister i Viggo Kampmanns og J.O. Krags regeringer. Mikael Gam fik stor indflydelse på indførelsen af et moderne skolevæsen i Grønland.