Mikael, 1300-t., biskop i Skálholt på Island 1382-92. Det vides kun om Mikael, at han var af dansk oprindelse og havde tjent i Rom, før han blev præsteviet til Skálholt. Det ser dog ud til, at han blev udnævnt på initiativ af dronning Margrete 1., måske af politiske årsager; han forlod embedet i 1392, efter at islændinge havde gjort indsigelser mod ham på Altinget fire år tidligere.