Michiel Adriaanszoon de Ruyter, 1607-1676, hollandsk admiral. Ruyter tjente sig fra matros op gennem graderne, indtil han i 1665 blev øverstbefalende for den hollandske flåde og deltog i en række søslag under Hollands krige med England, hvor han vandt flere store sejre. Niels Juel tjente en tid under ham for at lære søkrigskunst, og i 1659 var Ruyter i danske farvande som et led i Vestmagternes indgriben i krigen mellem Danmark og Sverige. I et søslag mellem en engelsk-hollandsk og en fransk flåde ved Messina i 1676 blev han dødeligt såret bragt i land i Siracusa og døde der; året efter blev han bisat i Nieuwe Kerk i Amsterdam.