Michael Smith, 1932-2000, britisk-canadisk kemiker og molekylærbiolog, professor i biokemi ved University of British Columbia, Vancouver. Han fik i 1993 (sammen med K. Mullis) nobelprisen i kemi for sin udvikling af metoder, som vha. oligonukleotider kan fremkalde bestemte mutationer i et gen. Dette åbnede mulighed for undersøgelser af proteiners funktion og for at producere enzymer med ændrede egenskaber.