Michael Sars var en norsk zoolog. For at tjene til livets ophold fungerede Michael Sars som præst frem til udnævnelsen til professor i zoologi i Oslo 1854. Under yderst primitive betingelser bidrog han med banebrydende iagttagelser og beskrivelser af norske havdyr, deres udvikling fra larver og deres udbredelse. Hans fund af dyr, der levede dybere end den accepterede nedre grænse for liv, ansporede til de første egentlige dybhavsundersøgelser sidst i 1860'erne.