Michael Fordham, 1905-1995, britisk jungiansk analytiker, elev af C.G. Jung og redaktør af den engelske udgave af Jungs samlede værker. Fordham var inspireret af Melanie Klein og bidrog til analytisk psykologi med sine udviklingspsykologiske teorier, baseret på iagttagelse af børn, og sin vægtning af den kliniske analyse af overføring/modoverføring. Af hans bøger kan nævnes New Developments in Analytical Psychology (1957) og The Self and Autism (1976).