Michael Drewsen var en dansk papirfabrikant og politiker, søn af J.C. Drewsen. Sammen med broderen Christian (1799-1896) overtog Michael Drewsen i 1844 Strandmøllens papirfabrik efter faderen; i 1854 udvidedes virksomheden ved tilkøb af Ørholm og Nymølle. De to brødre grundlagde i 1844 Silkeborg Papirfabrik, som efterfølgende kom til at spille en afgørende rolle for byens udvikling. Det var særlig Michael, som stod for driften, og i 1865 blev han eneejer af fabrikken, som han dog i 1869 solgte videre. Drewsen var medlem af den grundlovgivende rigsforsamling og var senere i flere omgange rigsdagsmand uden fast partitilknytning.