Michael 3., 840-867, byzantinsk kejser fra 842, søn af kejser Theofilos. Efter faderens død udøvede moderen regentskabet indtil 856. I 866 kronede han Basileios 1. Makedoneren til medkejser for året efter at blive myrdet af ham. Michael 3. fik et slet eftermæle som en fordrukken og amoralsk hersker. Dette står i modsætning til den væsentlige styrkelse af riget, som fandt sted i hans regeringstid, og som han i det mindste i en vis udstrækning har haft et medansvar for.