Michał Bobrzyński, 1849-1935, polsk historiker og konservativ politiker. Som professor i retshistorie ved universitetet i Kraków studerede han samfundsforholdene i det middelalderlige Polen. Hans Dzieje Polski w zarysie (Oversigt over Polens historie) fra 1879 er det vigtigste eksempel på den polske historieskrivnings "pessimistiske skole", der gav de indre politiske svagheder hovedskylden for Polens opløsning i 1700-t. Efter sin indtræden i politik var Bobrzyński medlem af den galiciske landdag 1885-91, statholder i Galicja 1908-13 og minister for galiciske anliggender i Wien 1916-17.