Meterkonventionen, Convention du mètre, mellemstatslig konvention etableret i 1875 med det formål at sikre et globalt ensartet system af måleenheder. Dette har senere udviklet sig til det internationale enhedssystem, SI-systemet. Konventionen afholder generalkonferencen for mål og vægt (CGPM) og ledes af den internationale komité for mål og vægt (CIPM). Danmark var blandt de første lande, der tilsluttede sig Meterkonventionen, som har 52 medlemsstater og 22 associerede lande. Se også metrologi.