Mesodinium, (af meso- og gr. dinos 'kreds, hvirvel'), slægt af marine ciliater. Cellerne optager røde, fotosyntetiserende rekylalger, som imidlertid ikke nedbrydes, men forbliver i cellerne som endosymbionter. Mesodinium kan ved masseopblomstring forårsage red tides, bl.a. i Isefjorden.