Merton-skolen, gruppe af lærere ved Merton College i Oxford (Thomas Bradwardine, Richard Swineshead mfl.), som fra ca. 1330 formulerede tankeeksperimenter med hastighed som en kvantificerbar størrelse og i den sammenhæng skabte begreberne jævn hastighed og jævn acceleration, som de kan formuleres uden brug af differentialregning. Deres kendteste resultat er middelhastighedsteoremet: En jævnt accelereret bevægelse tilbagelægger samme afstand som en jævn bevægelse med hastigheden fra bevægelsens tidslige midtpunkt. Galilei har antagelig modtaget en vis inspiration fra skolens resultater.