Mers él-Kébir, nuv. al-Marsa al-Kebir, fransk flådebase vest for Oran, der i 1967 blev overdraget til Algeriet. Efter det franske sammenbrud i juni 1940 blev en betydelig fransk flådestyrke, der lå til ankers i Mers él-Kébir, stillet over for et britisk krav om enten at slutte sig til den britiske flåde og fortsætte kampen eller at lade skibene oplægge i britisk havn eller lade dem oplægge på de franske Antiller. Da den franske admiral nægtede, blev hans skibe 3.7.1940 ødelagt ved beskydning fra britiske krigsskibe for at hindre, at de faldt i tyskernes hænder. Aktionen, der kostede ca. 1300 franskmænd livet, belastede i en årrække de britisk-franske relationer.