Mercia, (af oldeng. mearc 'grænseområde'), angelsaksisk kongedømme med centrum omkring floden Trent. Mercia opstod i 500-t. og havde sin storhedstid i 700-t., da hele England syd for Trent var under merciske konger. I 800-t. erobredes Mercia af vikinger, og da disse i 900-t. måtte underkaste sig Wessex, kom Mercia under dette rige. Under Knud 1. den Store udgjorde Mercia et jarledømme (se også Offa).