Menes, ifølge oldegyptisk tradition den første konge på Jorden efter guder og mytiske herskere. Menes nævnes imidlertid først i kildematerialet fra det 18. og 19. dynasti, bl.a. i kongelisten i Abydos. Hans historicitet betvivles derfor af nogle forskere, mens andre har forsøgt at identificere ham med proto- og tidligdynastiske konger som Narmer og Aha.