Meleagros fra Gadara, ca. 140-70 f.Kr., græsk forfatter, skrev en række nu tabte satirer, farvede af kynikernes filosofi. Større betydning fik Meleagros som lyriker og udgiver af epigrammer. Hans samling, der havde navnet Stefanos (Kransen), indledes med et digt, hvor hver enkelt af de repræsenterede digtere forbindes med en blomst. Selv bidrog han med en lang række erotiske epigrammer, hvoraf ca. 130 er bevaret i Anthologia Palatina.