Melchior Rantzau, ca. 1496-1539, holstensk marsk. Rantzaus diplomatiske indsats banede i 1532 vej for Frederik 1.s optagelse i Det Schmalkaldiske Forbund. Året efter fik han under kongens sygdom og død et forbund i stand mellem Hertugdømmerne og kongeriget på den ene side og den habsburgske kejser på den anden, hvilket for en stund udskød striden om den tilfangetagne Christian 2. Unionen fra 1460 mellem Hertugdømmerne og Danmark blev samtidig fornyet. Begge dele var til fordel for hertug Christian, som det danske rigsråd dog tøvede med at vælge til ny konge. Under Grevens Fejde skaffede Rantzau gennem skatter og lån penge til Johan Rantzaus lejetropper.