Mazdak, d. 524, religiøs og social reformator i Sasanideriget, i det nuværende Iran, under kong Kavād 1. (488-531). Mazdak forkyndte en broderkærlighedsreligion med ejendoms- og kvindefællesskab som den af Gud villede religion, hvilket var en kamp for at forbedre underklassens elendige kår. Han dræbtes sammen med de fleste af sine tilhængere ved en massakre. I et senere nu tabt smædeskrift Mazdaknāme ('Bogen om Mazdak') blev han fremstillet som en charlatan, men hans idéer levede videre.