Maurikios, Mauricius Flavius Tiberius, ca. 539-602, byzantinsk kejser fra 582. Maurikios var oprindelig notar, siden gjorde han militær karriere. Som kejser gennemførte han administrative reformer og vandt afgørende sejre over den persiske storkonge Khusrau 2., med hvem han sluttede en yderst fordelagtig fred. Vanskeligere var det at opretholde Donaugrænsen mod pres fra avarer og slaver. I 602 gjorde soldater ved grænsen oprør mod Maurikios, og han blev afsat og henrettet.