Maud Bodkin, 1875-1967, engelsk litteraturforsker. Hendes bog Archetypal Patterns in Poetry. Psychological Studies of Imagination (1934) er baseret på C.G. Jungs lære om de grundlæggende fantasiforestillinger, arketyper, som forekommer i alverdens eventyr og mange slags poesi — således genfødelsesforestillingen i Coleridge's digt "The Ancient Mariner". Hun er en foregangsskikkelse i jungiansk litteraturkritik.