Matthias Skaanlund, 1657-1729, dansk lakaj, der 1680-88 var i Christian 5.s uægte søn Christian Gyldenløves (1674-1703) tjeneste. Hans optegnelser, Gyldenløves Lakaj (nedskrevet i årene efter 1701, udgivet 1912), er et værdifuldt historisk kildeskrift til belysning af datidens hofliv.