Matthias Gallas, 1584-1647, italiensk feltmarskal i Bayerns hær under Trediveårskrigen. Gallas trådte i 1629 i kejserlig tjeneste og deltog i Mantovas erobring i 1630. Som generalløjtnant blev han i 1633 Wallensteins næstkommanderende, men sluttede sig til sammensværgelsen imod ham og blev under ærkehertug Ferdinand (3.s) formelle kommando Wallensteins afløser som øverstbefalende. Gallas slog svenskerne i Slaget ved Nördlingen i 1634, men afsattes i 1639. Han søgte uden held at undsætte Danmark under Torstenssonfejden 1643-45.