Matthías Jochumsson, 1835-1920, islandsk digter og præst. En omfattende produktion, herunder Islands nationalsang (Vort hjemlands Gud, 1874), placerer ham centralt som romantisk digter. Lyrikken har mest historisk og naturbeskrivende indhold; hertil kommer salmer og lejlighedspoesi. Han oversatte bl.a. Shakespeare, Byron og Ibsen; af hans egen dramatik har Útilegumennirnir (1862, udg. 1864, De fredløse), senere kaldet Skugga-Sveinn, vist stor levedygtighed. Sin historie beretter Jochumsson i den posthumt udgivne Sögukaflar af sjálfum mér (1922, Kapitler af min egen saga).