Mathias Saxtorph, 1822-1900, dansk kirurg, der 1862-86 var professor ved Københavns Universitet og 1866-86 overkirurg ved Det Kongelige Frederiks Hospital; sønnesøn af Matthias Saxtorph. Efter et besøg i 1869 hos J. Lister i Glasgow introducerede han som den første kirurg uden for Storbritannien den antiseptiske teknik, hvorved antallet af sårinfektioner på hans afdeling blev stærkt reduceret. Hans brev til Lister herom blev publiceret i 1870 i det indflydelsesrige britiske tidsskrift The Lancet, hvilket fik afgørende betydning for udbredelsen af metoden i andre lande.