Mathematica Scandinavica, tidsskrift for matematik, der udgives af de skandinaviske matematiske foreninger med to bind årlig. Se Matematisk Tidsskrift.