Matematisk Tidsskrift, dansk tidsskrift for matematik. I 1859 grundlagde H.C.F.C. Schjellerup (1827-87) og Camillo Tychsen (1826-88) Mathematisk Tidsskrift, som sidstnævnte udgav indtil 1871, hvorefter H.G. Zeuthen udgav det til 1889. I 1890 blev navnet ændret til Nyt Tidsskrift for Mathematik og tidsskriftet delt i afdelinger A og B for hhv. elementære og videregående afhandlinger. 1919-52 udgav Dansk Matematisk Forening tidsskriftet under navnet Matematisk Tidsskrift. Herefter gik de skandinaviske matematiske foreninger sammen om at erstatte de to afdelinger med hhv. Nordisk Matematisk Tidsskrift (fra 1979 normat) og Mathematica Scandinavica.