Mary Robinson var irsk præsident 1991-97, FN's højkommissær for menneskerettigheder 1997-2002. I sin karriere som sagfører har Mary Robinson ført sager vedrørende kvinders og homoseksuelles borgerlige rettigheder, og som senator blev hun kendt for sit engagement i forfatningsmæssige og sociale spørgsmål. Som politisk uafhængig, men med støtte fra den politiske venstrefløj blev hun i 1990 valgt til præsident og opnåede siden en uhørt popularitet og blev symbol på et nyt, liberalt Irland. I 2002 modtog Mary Robinson Sonningprisen for sit arbejde for fremme af menneskerettighederne.