Mary Douglas, 1921-2007, britisk socialantropolog, professor ved University College i London og især kendt for sine analyser af symbolske systemer og sociale kategorier. Hendes bog Purity and Danger (1966) har haft stor indflydelse på forståelsen af forholdet mellem kategorier og tabubelagt adfærd. Senere udvidede hun sine undersøgelser til også at omfatte de moderne vestlige samfund; her har specielt hendes analyse af forskellige opfattelser af begrebet "risiko" vakt opmærksomhed.