Martin Vahl - botaniker og zoolog

Faktaboks

Martin Vahl
født:
1749
død:
1804

Martin Vahl. Medaljonstik, udført ca. 1800 af franskmændene G.L. Chrétien og F. Fournier. Foroven en egenhændigt skrevet seddel, der bekræfter et lån i P.F. Suhms offentligt tilgængelige bogsamling: Af Hr. Kammerherre Suhms Bibliothek, har ieg paa Hr. Riegel hans Vegne modtaget til Laans Hoyers Frider(ik) den 4des Historie manuskript. Kiøbenhavn d. 17 Mai 1793. M.Vahl; privateje. Hoyer er historikeren Andreas Hojer; 1795-1800 udgav N.D. Riegels en bearbejdning af hans efterladte manuskript.

.

Martin Vahl dansk botaniker og zoolog, født i Bergen. Fra 1774 deltog han i flytningen af Botanisk Have til Charlottenborg, blev senere lektor ved haven og i 1801 udnævnt til professor i botanik ved Københavns Universitet.

1783-88 foretog Vahl adskillige rejser i Europa, hvor han besøgte talrige store herbarier. Pga. et begyndende kaos i navngivningen af planterne anså han det for nødvendigt at undersøge ved selvsyn alle beskrevne arter i herbarierne. Vahl udførte forarbejderne til en ny udgave af Linnés Species Plantarum, men den blev aldrig trykt. På Botanisk Museum opbevares 26.000 kort med plantebeskrivelser, og de konsulteres jævnlig.

Vahls vigtigste udgivelser er Flora Danica fasc. XVI-XXI (1787-99), Symbolae Botanicae I-III (1790-94), Eclogae Americanae I-IV (1796-1807) og Enumeratio Plantarum I-II (1804-05).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig