Martin Bodmer var en schweizisk bogsamler, litterat og bankier. Han stræbte efter at samle verdenslitteraturens betydeligste bøger i de bedste eksemplarer, så vidt muligt suppleret af originale manuskripter. Hvert værk, som han anskaffede, skulle ikke blot være af central betydning for den nationallitteratur, hvori det hørte hjemme, men tillige i videste forstand være et led i menneskeåndens udvikling; denne tanke var inspireret af Goethes introduktion af begrebet Weltliteratur. Sin samling af håndskrifter og ca. 150.000 bøger lod han overgå til den offentligt tilgængelige Martin-Bodmer-Stiftung i Cologny, en forstad til Genève. Af særlig værdi er en række nytestamentlige papyrustekster fra 100-300-tallet på græsk og koptisk; de fleste stammer fra Øvre Egypten. Bodmer var æresdoktor ved flere universiteter og 1946-1963 vicepræsident for Røde Kors.